Personvernerklæring Event Group AS

I Event Group AS er vi opptatt av å verne om våre kunders personopplysninger og at du som kunde forstår hvordan vi håndterer informasjonen du gir oss om deg og dine reisefeller. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning. I denne personvernerklæringen vil du blant annet finne informasjon om
• Hvilke typer personopplysninger vi samler inn og hvordan
• Hvordan vi bruker opplysningene
• Når og hvordan vi kan dele personopplysninger med andre
Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre, legge til eller fjerne deler av personvernerklæringen. Vi anbefaler deg derfor å besøke våre nettsider regelmessig for å få med deg eventuelle endringer.


Behandlingsansvarlig
Det er Daglig Leder i Event Group AS som på vegne av selskapet har ansvar for vår behandling av personopplysninger.


Nettsidene våre

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å tilby våre kunder brukervennlige nettsider. For å måle bruken av nettstedet samler Google Analytics inn informasjon via informasjonskapsler (cookies). Disse vil inneholde f.eks. IP-adresse, type nettleser, hvordan du kom til nettstedet vårt og hvordan du brukte det. De fleste nettlesere aksepterer informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vi bruker informasjonen som samles inn utelukkende til å forbedre tjenestene våre. Google, på sin side, lagrer informasjonen på sine servere i USA. Les mer om Googles prinsipper for sikkerhet og personvern her.
I de tilfeller der vi bruker en nettbasert påmeldingsmodul for et arrangement, vil personlig data som legges inn her, i de fleste tilfeller navn og evt forhold som må hensyntas (f.eks matallergier), med den registrertes samtykke lagres til arrangement og nødvendig oppfølging er gjennomført.


Kundedatabasene våre

Hva slags personopplysninger?

Event Group behandler de personopplysninger du som kunde frivillig gir oss fordi det er nødvendig for planlegging, gjennomføring og oppfølging av et avtalt arrangement. Opplysninger kan være: • Fullt navn • Telefonnummer • E-post-adresse • Passinformasjon • Fødselsdato • Hjemmeflyplass • Arbeidsgivers firmanavn Vi ber også våre kunder om å informere oss om eventuell annen informasjon som er relevant og som må tas hensyn til under gjennomføring av deres spesifikke avtalte arrangement, f.eks. allergier eller fysiske begrensninger. Det er frivillig for kunde å oppgi slik informasjon. Vi innhenter kun personopplysninger direkte fra kunde.


Formål med behandling av personopplysninger

Vårt formål for innsamling og behandling av personopplysninger er å gjennomføre det arrangementet vi gjennom skriftlig kontrakt har forpliktet oss til med kunde. Dette innebærer gjerne booking av reise, aktiviteter og andre tilleggstjenester på mest mulig praktisk måte. Vi lagrer også kontaktinformasjon (navn, e-postadresse, telefonnummer, arbeidsgivers firmanavn) til vår kontaktperson for å kunne ta kontakt i forbindelse med fremtidig salg.


Behandlingsgrunnlaget

Personopplysningene benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen, det vil si gjøre det mulig å planlegge og gjennomføre det avtalte arrangementet, samt for å følge opp kundeforholdet. Hvis vi ønsker å bruke data til andre formål enn dette vil vi spørre om tillatelse.


Hvilke rettigheter har du som registrert?

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende norske personopplysningsloven. Du som registrert kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger. Du kan også kreve retting dersom vi har uriktig informasjon, eller sletting av opplysninger du ikke lenger vil at vi skal ha.

Dersom du har klager vedrørende hvordan vi samler inn, lagrer eller bruker dine personopplysninger kan du kontakte oss direkte på post@eventgroup.no. Du kan også sende din klage på behandling i strid med reglene til Datatilsynet.


Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne tilby de produkter eller tjenester som inngår i kontrakten mellom oss og kunde, må vi kanskje dele personopplysninger med våre underleverandører og partnere. Disse inkluderer flyselskaper, hoteller, aktivitetsleverandører og IT-leverandører. Vi deler kun personopplysninger med disse underleverandørene og partnerne når det er nødvendig for at de skal kunne tilby sine tjenester til oss og kunde, og vi deler kun de opplysningene som er nødvendig for hver enkelt kundes avtalte arrangement.

Leverandører som oppbevarer personopplysninger for oss er databehandlere og har ikke rett til å bruke våre kunders informasjon til noe annet enn det som er regulert i en Databehandleravtale.

Vi selger aldri personopplysninger til tredjepart.


Sikkerhet

Det er viktig for oss at informasjonen vi har blir beskyttet og administrert i henhold til personvernloven. Vi iverksetter derfor nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet tap og uautorisert tilgang, bruk, endring og avsløring.


Kontakt oss

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta kontakt med oss på post@eventgroup.no.

Event Group AS
Skolegata 6
8300 Svolvær